โรงพยาบาลฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 15 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/11/2021 อ่าน: 1,541 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


โรงพยาบาลฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลฝาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

1 ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเป็นเงินเดือนละ 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง จิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
 
2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเป็นเงินเดือนละ 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขา ดังกล่าวในทางที่ ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้างเป็นเงินเดือนละ 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)

4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเป็นเงินเดือนละ 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
ค่าจ้างเป็นเงินเดือนละ 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
 
6  ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเป็นเงินเดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

7. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
ค่าจ้างเป็นเงินเดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

8 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
ค่าจ้างเป็นเงินเดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือสูงกว่า

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลฝาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ เวลา 12.00 – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน) และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศรับสมัคร