โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

สร้างเมื่อ: 13/10/2021 อ่าน: 817 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 11-18 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง ลูกจ้างรายวัน วันละ 540 บาท

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผน ไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 22 - 30 ปี
3. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วน พิเศษ(EMS) ส่งถึง งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิต วลัยลักษณ์พัฒนา เลขที่ 127 ซอย 8 หมู่ที่ 8 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 หมายเลขโทรศัพท์ 075 809399 วงเล็บมุมซองว่า “ใบสมัคร” ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. เป็นสำคัญ และใบสมัครที่ส่งหลังวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จะไม่ได้รับการพิจารณา ขอทราบรายละเอียด ได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 7580 9399
 
ประกาศรับสมัคร