คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สร้างเมื่อ: 13/10/2021 อ่าน: 1,194 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติงานที่หน่วยจัดประชุม งานเวชนิทัศน์ฯ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร)
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือทางเวชนิทัศฯ โทรคมนาคม อิเล็คทรอนิค หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี มีไหวพริบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 - สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคติดต่อใด ๆ
 - มีความเสียสละ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

กำหนดการคัดเลือก
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
สมัครออนไลน์และตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ https://medhr.medicine.psu.ac.th/HrApply/

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม
- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- มีสิทธิการลาตามระเบียบของคณะฯ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร