ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

สร้างเมื่อ: 12/10/2021 อ่าน: 972 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 11-18 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,950 บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ตามประกาศฯ ข้อ 4.2)
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่สำนักงานประจำ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือ ทางอินเทอร์เน็ต https://pyojc.coj.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร