วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

สร้างเมื่อ: 11/10/2021 อ่าน: 3,959 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง สรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา :
อัตราค่าจ้างเดือน 8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี

บุคคลที่มีความประสงค์จะยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร