สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/09/2021 อ่าน: 2,127 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-23 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

1 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 9,530 บาท
2 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ค่าจ้าง 11,340 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทาง คอมพิวเตอร์ 1.2ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทาง คอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุข ศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการ แพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม /อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับ หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม /อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือ หลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2564 ถึง 23 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร