กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/09/2021 อ่าน: 1,333 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีกองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศกองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ ที่ 14/2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา เจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตั้งสำนักงานองค์การระหว่างประเทศ และจัดการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย และเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลการเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่างประเทศ

1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตั้ง สำนักงานองค์การระหว่างประเทศและจัดการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลการเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1) เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
2.2 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง โดยหากมีความรู้และ/หรือประสบการณ์ทำงาน ในด้านองค์การระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ องค์การเอกชนระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.3 มีบุคลิกคล่องแคล่ว มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
2.4 มีความสามารถในการพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
2.5 มีความสามารถในการค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูลและประสานงานได้ดี และสามารถใช้โปรแกม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ได้ในระดับดี

 วิธีการสมัคร
(1) ผู้ประสงค์เข้ารับสมัครการคัดเลือก โปรดกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและ สมบูรณ์ (แบบฟอร์มใบสมัครดังแนบ หรือดาวน์โหลดจากท้ายประกาศ ได้ที่เว็บไซต์กระทรวง การต่างประเทศ http://www.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกระทรวงฯ”
(2) สามารถเลือกสมัครตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือทั้งสองตำแหน่งข้างต้น
(3) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ (ตามข้อ 4.1) ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ interorg04@mfa.mail.go.th โดยใช้หัวข้อว่า “สมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมการตั้งสำนักงานองค์การระหว่างประเทศและจัดการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย
และเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลการเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่างประเทศ”

ตั้งแต่บัดนี้ – 23 กันยายน 2564 (ภายในเวลา 16.00 น.)

ประกาศรับสมัคร