มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย

สร้างเมื่อ: 14/09/2021 อ่าน: 2,158 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย ครั้งที่ 9/2564

ตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย จำนวน 1 อัตรา

2. อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
2.1 อัตราเงินเดือน 21,800 บาท/เดือน
2.2 สวัสดิการ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีธรณี/วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี/ วิศวกรรมปิโตรเลียม

ทักษะที่จำเป็น :
- มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ในการสอน/ช่วยสอนปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม เช่น วิศวกรรมการเจาะปิโตรเลียม (Petroleum drilling engineering) วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ ปิโตรเลียม (Reservoir engineering) วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม (Petroleum production engineering)
- มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ในการสอน/ช่วยสอนปฏิบัติการทางด้านธรณีวิทยาโครงสร้าง (Structural geology) ภูมิสัณฐานวิทยา (Geomorphology) การสำรวจธรณีฟิสิกส์ (Geophysical
exploration) การรับรู้จากระยะไกล (Remote sensing) อุทกธรณีวิทยา (Hydrogeology)
- มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
- มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอผลงาน และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น เช่น การสอน การฝึกอบรม - มีทักษะการประสานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา โดยไม่ติดภาระเรื่องการศึกษาหรือภาระใดๆ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2564  รับสมัครทาง SUT Recruitment Online ทางเว็บไซต์ www.recruit.sut.ac.th

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร