สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงานลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สร้างเมื่อ: 14/09/2021 อ่าน: 1,946 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงานลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงาน (ลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี) ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง
วุฒิปริญญาโท เดือนละ 16,400 บาท
วุฒิปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา
2. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี ถึง ดีมาก จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ จดบันทึกรายงานการประชุม และสรุปประเด็นสำคัญ
4. มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม ประเด็น PM2.5, Zero Waste,
Waste Management, Water Security, Green Energy และ Blue Economy เป็นต้น
5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office สามารถสืบค้นข้อมูลจาก Internet
ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการทำ infographics
6. มีทักษะในการเจรจาและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานเป็นทีม พร้อมช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมงาน
7. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
8. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบต่อหน้าที่ ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบ
ได้เป็นอย่างดี
9. รักการเรียนรู้และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
10. สามารถปฏิบัติงานได้ทุกที่ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ - อาทิตย์ และปฏิบัติงานต่างจังหวัด
เป็นครั้งคราวได้

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคาร วช. 2 ชั้น 4 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 308 - 310
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร