ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/09/2021 อ่าน: 3,599 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา ตั้งแต่ 13-19 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ,พนักงานธุรการ และพี่เลี้ยงเด็กพิการ

1. ครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา
1.1 กลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
1.1.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด
1.1.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิที่ได้รับรอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
1.1.3 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรนักพรตนักบวช

1.2 กลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด
1.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิที่ได้รับรอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
1.2.3 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรนักพรตนักบวช

1.3 กลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
1.3.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางปฐมวัย ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด
1.3.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิที่ได้รับรอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
1.3.3 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรนักพรตนักบวช
อัตราค่าจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เดือนละ 15,000 บาท

2. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2.2 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรนักพรตนักบวช
อัตราค่าจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ เดือนละ 15,000 บาท

3. พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 18 อัตรา
3.1 เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับการศึกษาภาคบังคับ
3.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3.3 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรนักพรตนักบวช
อัตราค่าจ้าง ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ เดือนละ 9,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่ 13 - 19 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. ไม่เว้น วันหยุดราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 63/1 หมู่ 5 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

ประกาศรับสมัคร