สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 11/09/2021 อ่าน: 2,963 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 13-27 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2) มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ได้เป็นอย่างดี

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่ http://surat.nfe.go.th และยื่นใบสมัคร และหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน. จังหวัด สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 กันยายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00 น.-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. หรือยื่นใบสมัคร ทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 กันยายน 2564 (ทั้งนี้ วันที่ 27 กันยายน 2564 ได้ไม่เกินเวลา 16.00น.) โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นวันส่งเอกสารการรับสมัคร สำหรับเลขประจำตัวสอบจะออกตามลำดับ ที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารสมัครแล้วเท่านั้น

ประกาศรับสมัคร