โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 28/07/2021 อ่าน: 4,488 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,590 บาท คุณสมบัติในการรับสมัคร
1. ชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. มีสุขภาพแข็งแรง

2 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,960 บาท คุณสมบัติในการรับสมัคร
1. เป็นชาย-หญิง อายุ 22-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น, มีปรับขึ้นเงินเดือนตามขั้น

ผู้สนใจจะสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.jykorat.go.th หัวข้อ “ข่าวการรับสมัครงาน” โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร และหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ ทางไปรษณีย์เท่านั้น ให้ส่งถึงผู้รับ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เลขที่ 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โดยเริ่มส่งใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 - 6 สิงหาคม 2564 โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นวันส่งเอกสารการรับสมัคร (ไม่เกินวันที่ 6 สิงหาคม 2564)
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท โดยชำระผ่าน ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 337 – 0-43273 -0 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

ประกาศรับสมัคร