วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 28/07/2021 อ่าน: 2,122 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต รหัสสาขา 202 (เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรม ศิลป์ (เขียนแบบ) (เครื่องมือกล /เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิตอุตสาหกรรม เครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการผลิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกลอุตสาหกรรม ศิลป์ (ช่างกลโรงงาน) อุตสาหกรรมศิลป์(การผลิตอุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล เทคโนโลยีการผลิต/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต การจัดการผลิต/ เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ รับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุญาตภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตั้งแต่ วัน พฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 (ในวันราชการ) ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร