อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 28/07/2021 อ่าน: 3,944 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งพนักงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น (Startup Developer) (จำนวน 5 อัตรา)
อัตราเงินเดือนตามตกลง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิซา)
- มีประสบการณ์การทำงานในภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีประสบการณ์ทำงานด้านงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ร่วมกับภาคเอกชนและภาคการศึกษา
- มีประสบการณ์ในการเขียนแผนธุรกิจ มีความสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ
- สามารถบริหารจัดการและทำงานได้หลากหลายหน้าที่ (Good Multi-Task Skill)
- สามารถบริหารจัดการงานโครงการได้เป็นอย่างดี สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก โดยแนบหลักฐานการสอบวัดทักษะ ด้านภาษา TOEIC/TOEFL/IELTS หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
- มีทักษะในการสื่อสาร มีจิตในการบริการ สามารถทำงานที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดี

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของอุทยานฯ สามารถลงทะเบียนและกรอกข้อมูล ใบสมัครงาน ได้ทางเว็บไซต์ www.step.cmu.ac.th/hr
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 น.

ประกาศรับสมัคร