มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สร้างเมื่อ: 27/07/2021 อ่าน: 1,228 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีมหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 สิงหาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,520 บาท สังกัดกองส่งเสริมการบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟแวร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1.2 มีความสามารถจัดทำระบบฐานข้อมูลได้
1.3 มีความสามารถในการจัดทำระบบ AI และ Platform ได้
1.4 มีความสามารถในการจัดทำ Application ได้
1.5 มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยกำหนดคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ A 2 ขึ้นไป
1.6 ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ จะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ CEPT ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนด ยกเว้น ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ A 2 ขึ้นไป
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบภาษาอังกฤษ CEPT ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เป็นเงินจำนวน 1,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษ (Cambridge English Placement Test) ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2555

ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัครไปยัง E-mail : nonglekja@hotmail.com ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร