คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สร้างเมื่อ: 27/07/2021 อ่าน: 1,674 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ 109/2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้าง ตามวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี 21,250 บาท ระดับปริญญาโท 24,630 บาท

*  ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับสมัครตามหลักเกณฑ์การ คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผลการทดสอบ Smart for Recruitment หรือ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย มาแล้ว ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับสมัครตามหลักเกณฑ์การ คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถดูรายละเอียดการทดสอบ Smart for work ได้ที่ http://smart tbs.tu.ac.th/ หรือโทรศัพท์ 02-224-9720, 02-613-2199
* ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC TU-GET และ TU-STEPS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภท ใดประเภทหนึ่ง แนบหลักฐานการสอบเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสำหรับผู้ที่ยังไม่มีผล การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบ ได้ที่ www.cpathailand.co.th หรือโทรศัพท์02-260-7061 หรือ E-Mail : toeic@cpathailand.co.th สำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TU-GET หรือ TU-STEP สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ www.litu.tu.ac.th หรือ โทรศัพท์ 02-613-3101-3 , 02-696-6033

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 อายุไม่เกิน 45 ปี
2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามภาคผนวกที่ 1

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2986-9605-6 ต่อ 3011 และ 3012 โทรสาร 0-2986-8067 หรือสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://w3.tds.tu.ac.th/userfiles/jobfiles/Jobform-Eng.pdf หรือสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทาง E-mail: wanvisa1@ap.tu.ac.th

ประกาศรับสมัคร