สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ

สร้างเมื่อ: 24/07/2021 อ่าน: 4,505 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาทต่อเดือน
ปฏิบัติงานประจำ ณ หน่วยงาน ฝ่ายโครงการ พระราชดำริ ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาปราจีนบุรี (ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา, นครนายก)

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.2 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร
2.3 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2.4 เป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งของหน่วยงานที่จะปฏิบัติงาน ยกเว้นหน่วยงานที่ตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร
2.5 เป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ/มาตรการต่างๆ ของภาครัฐทั้งหมด
2.7 ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท
2.8 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
2.9 มีความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

กำหนดรับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 22 - 30 กรกฎาคม 2564 ณ ฝ่ายโครงการพระราชดำริ ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี โทร 0 3745 2104

ประกาศรับสมัคร