โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานอัดสำเนา

สร้างเมื่อ: 22/07/2021 อ่าน: 1,892 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานอัดสำเนา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานอัดสำเนา จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,500 บาท เพิ่มค่าครองชีพเดือนละ 1,500 บาท

1. คุณสมบัติและความรู้พื้นฐานของผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2542 ข้อ 2 ทุกประการ
1.2 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
3.3 ถ้ามีความสามารถพิเศษทางอิเลกทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.4 มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย

รับสมัคร วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (ในวัน เวลาราชการ ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ (อาคาร 6) โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

ประกาศรับสมัคร