โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

สร้างเมื่อ: 22/07/2021 อ่าน: 2,289 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีโรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลตรัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงาน พยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 600 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tranghos.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น (ไม่ต้องไปสมัครด้วยตนเอง) ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564
- แนบแบบใบสมัคร/เอกสารที่ใช้สมัคร/หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร ส่งถึง *** คุณจรรยา เนียมรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลตรัง ที่อยู่ 69 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000 วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน” (ถือตามวันที่ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ปิดรับสมัคร) หมายเหตุ 1) โรงพยาบาลตรังจะดำเนินการตรวจสอบใบสมัคร เอกสารที่ใช้สมัคร และหลักฐานการ โอนเงินค่าสมัครก่อนออกหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ตามวัน เวลาที่ได้รับใบสมัครฯ โดยถือตามวันที่ประทับตรา ไปรษณีย์เป็นสำคัญ
* หากขาดหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้ารับ การคัดเลือกในครั้งนี้

ประกาศรับสมัคร