สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา

สร้างเมื่อ: 27/06/2021 อ่าน: 17,934 ครั้ง


สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
ระยะเวลาการจ้างงานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง และไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไม่มีการต่อสัญญาจ้าง)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

จังหวัดกระบี่ 6 อัตรา
จังหวัดกาญจนบุรี 7 อัตรา
จังหวัดกาฬสินธุ์ 5 อัตรา
จังหวัดกำแพงเพชร 5 อัตรา
จังหวัดขอนแก่น 8 อัตรา
จังหวัดจันทบุรี 5 อัตรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 อัตรา
จังหวัดชลบุรี 4 อัตรา
จังหวัดชัยนาท 5 อัตรา
จังหวัดชัยภูมิ 8 อัตรา
จังหวัดชุมพร 5 อัตรา
จังหวัดเชียงราย 8 อัตรา
จังหวัดเชียงใหม่ 7 อัตรา
จังหวัดตรัง 5 อัตรา
จังหวัดตราด 3 อัตรา
จังหวัดตาก 6 อัตรา
จังหวัดนครนายก 2 อัตรา
จังหวัดนครปฐม 4 อัตรา
จังหวัดนครพนม 6 อัตรา
จังหวัดนครราชสีมา 12 อัตรา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 8 อัตรา
จังหวัดนครสวรรค์ 6 อัตรา
จังหวัดนนทบุรี 3 อัตรา
จังหวัดนราธิวาส 5 อัตรา
จังหวัดน่าน 6 อัตรา
จังหวัดบึงกาฬ 4 อัตรา
จังหวัดบุรีรัมย์ 9 อัตรา
จังหวัดปทุมธานี 3 อัตรา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5 อัตรา
จังหวัดปราจีนบุรี 6 อัตรา
จังหวัดปัตตานี 5 อัตรา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 อัตรา
จังหวัดพะเยา 5 อัตรา
จังหวัดพังงา 3 อัตรา
จังหวัดพัทลุง 5 อัตรา
จังหวัดพิจิตร 5 อัตรา
จังหวัดพิษณุโลก 5 อัตรา
จังหวัดเพชรบุรี 5 อัตรา
จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 อัตรา
จังหวัดแพร่ 5 อัตรา
จังหวัดภูเก็ต 2 อัตรา
จังหวัดมหาสารคาม 7 อัตรา
จังหวัดมุกดาหาร 5 อัตรา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 อัตรา
จังหวัดยโสธร 5 อัตรา
จังหวัดยะลา 4 อัตรา
จังหวัดร้อยเอ็ด 7 อัตรา
จังหวัดระนอง 3 อัตรา
จังหวัดระยอง 4 อัตรา
จังหวัดราชบุรี 6 อัตรา
จังหวัดลพบุรี 5 อัตรา
จังหวัดลำปาง 5 อัตรา
จังหวัดลำพูน 4 อัตรา
จังหวัดเลย 4 อัตรา
จังหวัดศรีสะเกษ 7 อัตรา
จังหวัดสกลนคร 10 อัตรา
จังหวัดสงขลา 7 อัตรา
จังหวัดสตูล 3 อัตรา
จังหวัดสมุทรปราการ 3 อัตรา
จังหวัดสมุทรสงคราม 3 อัตรา
จังหวัดสมุทรสาคร 2 อัตรา
จังหวัดสระแก้ว 5 อัตรา
จังหวัดสระบุรี 5 อัตรา
จังหวัดสิงห์บุรี 3 อัตรา
จังหวัดสุโขทัย 4 อัตรา
จังหวัดสุพรรณบุรี 5 อัตรา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 อัตรา
จังหวัดสุรินทร์ 5 อัตรา
จังหวัดหนองคาย 6 อัตรา
จังหวัดหนองบัวลำภู 6 อัตรา
จังหวัดอ่างทอง 4 อัตรา
จังหวัดอำนาจเจริญ 4 อัตรา
จังหวัดอุดรธานี 12 อัตรา
จังหวัดอุตรดิตถ์ 5 อัตรา
จังหวัดอุทัยธานี 5 อัตรา
จังหวัดอุบลราชธานี 9 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สามารถสมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร