วิทยาลัยเทคนิคพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/06/2021 อ่าน: 2,392 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามวิทยาลัยเทคนิคพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21- 25 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)

1. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา (203) ช่างเชื่อมโลหะ
2. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา (304) การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา (311) คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้รับระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วใน สาขาช่างเชื่อมโลหะรหัสวิชา (203) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/วิศวกรรม อุตสาหการ (โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหกรรม (เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เชื่อมโลหะ)/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างเชื่อม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิตอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยี วิศวกรรมการเชื่อม)
2 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้รับระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วใน สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รหัสวิชา (304) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป/การบริหาร ธุรกิจ/การจัดการทรัพยากรมนุษย์/การบริหารทรัพยากรมนุษย์/บริหารธุรกิจ (การจัดการสำนักงาน)/การบริหารงาน บุคคล/รัฐประศาสนศาสตร์
3 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้รับระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วใน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา (311) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต/เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการ สารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร
4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง สิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตั้งแต่วันที่ 21- 25 มิถุนายน 2564 (ในวันทำการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.

ประกาศรับสมัคร