วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/06/2021 อ่าน: 2,350 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 6 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม รหัสสาขา 207 (อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมศิลป์อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้าสื่อสาร/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้าสื่อสาร)/ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังปวิศวกรรม โทรคมนาคม/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเทคโนโลยีโทรคมนาคม (1 อัตรา)
2 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาฟิสิกส์ รหัสสาขา 109 วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) การสอนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ (1 อัตรา)
3 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต รหัสสาขา 202 (เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรม ศิลป์ (เขียนแบบ) /เครื่องมือกล /เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการผลิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/ อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างกลโรงงาน)/ อุตสาหกรรมศิลป์(การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล) เทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การ จัดการผลิต/เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกล โรงงาน) (3 อัตรา)
4 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง รหัสสาขา 211 ก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมศิลป์ (ก่อสร้าง)/ อุตสาหกรรมศิลป์(โยธา)เทคโนโลยีก่อสร้างเทคโนโลยีโยธา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โยธา)/วิศวกรร ก่อสร้าง (1 อัตรา)
5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ รับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุญาตภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตั้งแต่ วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร