โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สาขาชีววิทยา

สร้างเมื่อ: 04/06/2021 อ่าน: 1,490 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สาขาชีววิทยา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564

รายละออียด
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติ
1.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตามหมวด 2 ข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256 3
1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
1.3 วุฒิปริญญาตรี ผลการเรียนคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
1.4 วุฒิปริญญาโท ผลการเรียนคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 16,000 บาท และวุฒิปริญญาโท เดือนละ 21,170 บาท ดังนี้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
จำนวน 2 อัตรา

ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการอาคารอำนวยการ โครงการการศึกษาพหุภาษา จังหวัดชลบุรี และห้องธุรการอาคาร 1 ฝ่ายประสานงานโครงการการศึกษา พหุภาษา โรงเรียนสาธิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3845-8700 - 5 ต่อ 4205 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก website ของโครงการการศึกษาพหุภาษา www.kusmp.ac.th

ประกาศรับสมัคร