สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ

สร้างเมื่อ: 22/05/2021 อ่าน: 2,635 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (เป็นไปตามคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรกำหนด)
1 ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา ซึ่งต้องมีประสบการณ์ทำงาน ด้านงานโยธา หรือด้านงานสำรวจ หรือด้านงานก่อสร้าง ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยต้องมีหนังสือ รับรองประสบการณ์ทำงานดังกล่าว
2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
ค่าตอบแทน 13,800 บาท/เดือน

ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) เลขที่ 339/2 หมู่ 3 ถนนนารถมนตเสวี 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร