องค์การเภสัชกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 19/05/2021 อ่าน: 2,144 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามองค์การเภสัชกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดแผนกผลิตวัตถุดิบกัญชา กองผลิตภัณฑ์กัญชา ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี  จำนวน 2 คน

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2.3 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

3. เงื่อนไขในการสมัครสอบ
3.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่องค์การเภสัชกรรมประกาศ
3.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ตรงตามประกาศรับสมัครและคัดกรองรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความ ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารในการสมัครงานทุกประเภทที่องค์การ เภสัชกรรมตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ องค์การเภสัชกรรมจะ ถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ และดำเนินการยกเลิกการจ้างเพื่อให้พ้นจากสถานะการเป็นพนักงาน/ ลูกจ้างองค์การเภสัชกรรมทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ จากองค์การเภสัชกรรมได้ทั้งสิ้น

สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองได้ที่อาคารแปรรูปสมุนไพร องค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 วันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. ขอทราบรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/hrgpo หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-2038153

ประกาศรับสมัคร