วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/05/2021 อ่าน: 6,421 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1.1 ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน หมวดวิทยาศาสตร์ (เอกฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา
1.1.1 อัตราเงินเดือน 11,680 บาท
1.1.2 สำเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)/การสอน ฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์

1.2 ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน หมวดวิชาพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา
1.2.1 อัตราเงินเดือน 11,680 บาท
1.2.3 สำเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกและการจัดการศึกษา/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สุขศึกษาวิทยาศาสตร์และการออกกำลังกาย/วิทยาศาสตร์ การกีฬาและออกกำลังกาย

1.3 ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา
1.3.1 อัตราเงินเดือน 11,680 บาท
1.3.2 สำเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด/การขาย/ธุรกิจค้าปลีก/ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/การจัดการทั่วไป การตลาด)/ธุรกิจศึกษา(ภารตลาด) การโฆษณา

1.4 ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 5 อัตรา
1.4.1 อัตราเงินเดือน 11,680 บาท
1.4.2 สำเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเชื่อม โลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ(โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมโลหะ)เทคโนโลยี อุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างเชื่อม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิตอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีอุตสาหการเชื่อมโลหะ)เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
1.4.3 หากได้รับมาตรฐานการรับรองด้านงานเชื่อม หรือมาตรฐานรับรองด้านงาน ตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาตนเองให้ได้รับการรับรอง จะได้รับการ

1.4 ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา
1.4..1 อัตราเงินเดือน 11,680 บาท
1.4.2 สำเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/ อุตสาหกรรมศิลป์ (ก่อสร้าง)/อุตสาหกรรมศิลป์ (โยธา)/เทคโนโลยีก่อสร้าง/เทคโนโลยีโยธา/เทคโนโลยี อุตสาหกรรม (โยธา)/วิศวกรรมก่อสร้าง

1.5 ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา
1.5.1 อัตราเงินเดือน 11,680 บาท
1.5.2 สำเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
1.5.3 หากเป็นผู้ทดสอบหรือผ่านการทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร หรือช่าง เครื่องปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก หรือเป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.6 ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 อัตรา
1.6.1 อัตราเงินเดือน 11,680 บาท
1.6.2 สำเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรมศิลป์(อิเล็กทรอนิกส์)/ไฟฟ้าสื่อสาร/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้าสื่อสาร)/เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เทคโนโลยีโทรคมนาคม

1.7 ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์) จำนวน 2 อัตรา
1.7.1 อัตราเงินเดือน 11,680 บาท
1.7.2 สำเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/ วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์) เทคโนโลยีอุตสาหการ (ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องกล)

1.8 ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา
1.8.1 อัตราเงินเดือน 11,680 บาท
1.8.2 สำเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม/การโรงแรมและ บริการ/ธุรกิจโรงแรม/การจัดการโรงแรม/การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ/การจัดการโรงแรม และภัตตาคาร/อุตสาหกรรมบริการ

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่องานบุคลากร โทร.0-3823-8398 หรือ 0-3823-8527

ประกาศฉบับที่ 2
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

1. เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 1 อัตรา
- ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ/ | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/การบัญชี/การจัดการทรัพยากรมนุษย์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 1 อัตรา
- ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา
- ปวส. สาขาการเงิน/การบัญชี/เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การจัดการ/การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง

4. เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 1 อัตรา
-  ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

1. อัตราค่าจ้างและสวัสดิการ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 9,570 บาท
2. การได้รับการประกันตนกับประกันสังคม
3. มีเงินค่าทำงานล่วงเวลา หากปฏิบัติงานหลัง 16.30 น.

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง
2. มีวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่ระบุ
3. มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
5. มีความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
7. มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคสังคมรังเกียจ
8. มีความเสียสละและอุทิศตน ให้กับราชการได้อย่างเต็มที่ สามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลานอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมายได้

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ภาคเช้าตั้งแต่ เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (เว้น วันหยุดราชการ) ติดต่องานบุคลากร

ประกาศรับสมัคร