โรงเรียนบ้านบึง (อุตสาหกรรมนุเคราะห์) รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/05/2021 อ่าน: 4,029 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนบ้านบึง (อุตสาหกรรมนุเคราะห์) รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง (อุตสาหกรรมนุเคราะห์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1 เจ้าหน้าที่สำนักงาน (วิชาการ) จำนวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
- ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2 เจ้าหน้าที่ผลิตเอกสาร จำนวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
- ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3 ครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ได้รับวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน (ตำแหน่งที่รับสมัคร ข้อ 1.3)
- ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. กำหนด หรือ ก.ค.ศ. (ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.3)
-  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ตามวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร