วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง และ ลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา

สร้างเมื่อ: 09/05/2021 อ่าน: 6,895 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง และ ลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน, เจ้าหน้าที่ธุรการ)

1 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) รายเดือน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวนหลายอัตรา
อัตราค่าตอบแทนระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติ
1) วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกอาหารและโภชนาการ, โภชนาการชุมชน, โภชนาการบำบัด, โภชนาการวิทยา,เทคโนโลยีการจัดการ
และบริการอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร , อุตสาหกรรมอาหารและผู้บริการ
2) มีสัญชาติไทย
3) เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคอันเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน
4) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
6) สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ และประเพณีของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ชลบุรีได้
7) ถ้าเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
8) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพและมีประสบการณ์ด้านการสอน
9) เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู

1.2 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) รายเดือน แผนกวิชาการตลาด จำนวนหลายอัตรา
อัตราค่าตอบแทนระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติ
1) วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกการตลาด การขาย, ธุรกิจค้าปลีก, การจัดการธุรกิจค้าปลีก, การจัดการทั่วไป (การตลาด), การจัดการธุรกิจค้าปลีก, การโฆษณา, การจัดการธุรกิจและสาระสนเทศ
2) ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ด้านการโฆษณา และการขายแบบ online
3) มีสัญชาติไทย
4) เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
7) สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ และประเพณีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีได้
8) ถ้าเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
9) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพและมีประสบการณ์ด้านการสอน
10) เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู

1.3 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) รายเดือน จำนวนหลายอัตรา
อัตราค่าตอบแทนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คุณสมบัติ
1) วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา ตามที่ประกาศรับ
2) สัญชาติไทย
3) เพศชาย/เพศหญิง
4) เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคอันเป็น อุปสรรค ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
7) สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ และประเพณีของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ชลบุรีได้
8) ถ้าเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

กำหนดวันรับสมัคร
1. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โทรศัพท์ 0-3300-4458 ต่อ 2002 และสมัครทางช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ww.chcvc.ac.th) ในหัวข้อ ข่าวสมัครงาน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ความรู้ความสามารถ ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
2. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โทรศัพท์ 0-3300-4458 ต่อ 2002 และสมัครทางช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (www.chcvc.ac.th) ในหัวข้อ ข่าวสมัครงาน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ความรู้ความสามารถ ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร