เมืองพัทยา รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 15 อัตรา

สร้างเมื่อ: 06/05/2021 อ่าน: 6,631 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามเมืองพัทยา รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-14 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา

ตำแหน่งผู้ช่วยครู สังกัดสถานศึกษาเมืองพัทยา จำนวน 15 อัตรา
1) สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
2) สาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 2 อัตรา
3) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
4) สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา  
5) สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา  
6) สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา  
7) สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา  
8) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
9) สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาเอกภาษาไทย, สาขาวิชาเอกเคมี สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ สาขาวิชาเอกดนตรีสากล สาขาวิชาเอก พลศึกษา, สาขาวิชาเอกปฐมวัย , สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตร 5 ปี หรือชื่อเรียกอย่างอื่น แต่เป็นสาขาวิชาเอกในทางเดียวกัน หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

อัตราค่าตอบแทน (พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
1. ตำแหน่งผู้ช่วยครู ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5ปี อัตราค่าตอบแทน 15,800 บาท
2. ตำแหน่งผู้ช่วยครู ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
สถานที่รับสมัคร หน้าห้องละหมาด ชั้น 4 อาคาร 3 (ด้านหน้า) ศาลาว่าการเมืองพัทยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3825-3126

ประกาศรับสมัคร