วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 19 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/05/2021 อ่าน: 9,443 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูจ้างสอน

1. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร วุฒิปริญญาตรี จำนวน 19อัตรา ดังนี้

1. กลุ่มวิชาสังคม (จำนวน 1 ตำแหน่ง) สังคมศึกษา/ การสอนสังคมศึกษา/ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ / จิตวิทยา/ พัฒนาชุมชนพัฒนาสังคม/ ภูมิศาสตร์

2. กลุ่มวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต (จำนวน 4 ตำแหน่ง) ช่างกลโรงงาน/ อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/ วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการผลิต) / เทคโนโลยี อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/ วิศวกรรมอุตสาหการ และระบบการผลิต/ เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมอุตสาหการ (ออกแบบการผลิต)

3. กลุ่มวิชาช่างยนต์ (จำนวน 3 ตำแหน่ง) เครื่องกล/ เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล / เทคนิคช่างยนต์ / อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์) / เทคโนโลยี อุตสาหการ (ช่างยนต์) / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) / วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ช่างยนต์)

4. กลุ่มวิชาช่างเชื่อมโลหะ (จำนวน 2 ตำแหน่ง) เทคนิคโลหะ / โลหะการ / ช่างเชื่อมโลหะ / ช่างเชื่อมประสาน / วิศวกรรมอุตสาหการโลหะ) / วิศวกรรมอุตสาหการ (เชื่อมโลหะ) / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เชื่อมโลหะ) / อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างเชื่อม) / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิตอุตสาหกรรม)/ เทคโนโลยีอุตสาหการ (เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

5. กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (จำนวน 1 ตำแหน่ง) ช่างไฟฟ้า / ไฟฟ้ากำลัง / วิศวกรรมไฟฟ้า / เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) / วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

6. กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม (จำนวน 2 ตำแหน่ง) อิเล็กทรอนิกส์ / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / อุตสาหกรรมศิลป์ (อิเล็กทรอนิกส์) / ไฟฟ้าสื่อสาร / อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้าสื่อสาร) / เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ / อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง / วิศวกรรม โทรคมนาคม / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม / เทคโนโลยีโทรคมนาคม

7. กลุ่มวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ (จำนวน 1 ตำแหน่ง) สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/ * เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

8. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน 5 ตำแหน่ง)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ/ การจัดการระบบสารสนเทศ/ การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/ เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ
2.1 ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.2 ปริญญาตรี ตามสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
2.3มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2.4 มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม
2.5 มีความรู้ ความสามารถ และความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นครู

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ งานบุคลากร ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประกาศรับสมัคร