สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

สร้างเมื่อ: 08/02/2021 อ่าน: 7,506 ครั้ง


สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว

สถานที่ยื่นใบสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้า 09.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 16.30น. ณ ชั้น 3 ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 ถนนมุ่งพัฒนา ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ประกาศรับสมัคร