การกีฬาแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงาน 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 07/10/2020 อ่าน: 7,244 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามการกีฬาแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-30 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ (ลูกจ้างชั่วคราว)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทั้งองค์กร
1. วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 17,830 บาท
2. วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 21,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินและการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสนประสานศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา บริหารธุรกิจ โดยมีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป ซึ่งสําเร็จการศึกษาของรัฐบาล หรือ มีเกรดเฉลี่ย สะสม 2.75 ขึ้นไปสําหรับสถานศึกษาเอกชน
3 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสนประสานศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา
4 มีผลการทดสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 350 คะแนนขึ้นไป โดยมีอายุการทดสอบ ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท.
5 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint เป็นต้น
6 มีบุคลิกภาพและทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ
7 ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็น เพศชาย)
8 หากเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของ กกท. สังกัดฝ่ายอื่น ๆ ที่ยื่นสมัครสอบไม่ต้องใช้ผลการสอบ TOEIC

สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8-30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ที่งานตรวจสอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โทร 02-1867-506 หรือ 02-1867-111 ต่อ 7261, 8200, 8231, 8241, 8242, 8233 (วันเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

ประกาศรับสมัคร