วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 07/10/2020 อ่าน: 5,714 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม



วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกประเภทเหมาบริการ งานนักจัดการงานทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษา ที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรอง
2 มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3 มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทํางานเป็นทีม และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
4 สามารถทํางานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจํากัด หรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางาน
5 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการ
6 หากมีความสามารถด้านวิจัย สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7 หากมีความสามารถด้านIT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8 มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. การผ่านการสอบแข่งขัน คะแนนรวมทั้งหมดต้องมากกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือก
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหาร ชั้น 1 อาคารอํานวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น.) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 50 บาท

ประกาศรับสมัคร