โรงพยาบาลสวรรคโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/04/2020 อ่าน: 2,681 ครั้ง


โรงพยาบาลสวรรคโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่ทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้ที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่ทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้ที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่ทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้ที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ได้รับประกาศนียบัตร หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. พนักงานบริการ 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
-  มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
-  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับลักษณะงาน หรือ
- ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่น กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. พนักงานประจำตึก 4 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
-  มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่
- ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
-  มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
-  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับลักษณะงาน หรือ
- ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่น กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร