ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิจัย

สร้างเมื่อ: 26/02/2020 อ่าน: 1,947 ครั้ง


ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิจัย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: นักวิจัย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางฟิสิกส์ และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อย 2.90
2. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กำลังพล ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-2155-5018

ประกาศรับสมัคร