สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3

สร้างเมื่อ: 25/12/2019 อ่าน: 6,228 ครั้ง


สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-22 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท (มีเงินพิเศษให้ 6,000 บาทเมื่อปฏิบัติงานเกิน 6เดือน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาาตรี ทางด้านบัญชี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2-22 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2580-2318

ประกาศรับสมัคร