สพป.ขอนแก่น เขต 5 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/12/2019 อ่าน: 8,273 ครั้ง


สพป.ขอนแก่น เขต 5 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง: พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 16 อัตรา (โรงเรียนละ 1 อัตรา)
อัตราเงินเดือน: 9000 บาท
1. โรงเรียนบ้านโนนทอง
2. โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
3. โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์
4. โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง
5. โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว
6. โรงเรียนโคกสหกรณ์เทพรักษา
7. โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม
8. โรงเรียนบ้านหนองสังข์
9. โรงเรียนดินดาวังชัยวิทยา
10. โรงเรียนบ้านค้อ
11. โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
12. โรงเรียนบ้านหว้า
13. โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
14. โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม
15. โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ
16. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดตั้งแต่วันที่ 13-19 ธันวาคม 2562 (สมัครที่โรงเรียน ตามรายชื่อด้านบน)

ประกาศรับสมัคร