กรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 ตำแหน่ง จำนวน 56 อัตรา

สร้างเมื่อ: 31/10/2019 อ่าน: 8,255 ครั้ง


กรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 ตำแหน่ง จำนวน 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
3. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ภูมิสารสนเทศ) 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
6. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
8. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 13 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
9. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
10. นายช่างไฟฟ้า (ปวส.) 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
11. นายช่างโยธา (ปวส.) 4 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
12. นายช่างสำรวจ (ปวส.) 4 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
13. นายช่างสำรวจ (ปวช.) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
14. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
15. พนักงานเหรียญกษาปณ์ (ม.3ขึ้นไป) 2 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท
16. ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ม.3ขึ้นไป) 2 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท
17. พนักงานขับรถยนต์ (วุฒิป.6 ขึ้นไป) 6 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท

ตั้งแต่วันที่ 11-29 พฤศจิกายน 2562 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร