สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา

สร้างเมื่อ: 30/07/2019 อ่าน: 1,301 ครั้ง


สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง
ชื่อตำแหน่ง: นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครองเดือนละ 4,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2562 ณ กลุ่มบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารศาลปกครองเพชรบุรี เลขที่ 980/98 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร. 0-3270-9400 ต่อ 229

ประกาศรับสมัคร