กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สร้างเมื่อ: 08/07/2019 อ่าน: 1,137 ครั้ง


กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือ ปริญญาโท ในสาขาวิชาการบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2562 (สมัครด้วยตนเอง, ไปรษณีย์, E-mail)
โทร.0-2653-4444 ต่อ 1211 - 1213 หรือ โทร.0-2653-4418

ประกาศรับสมัคร