สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

สร้างเมื่อ: 30/06/2019 อ่าน: 3,085 ครั้ง


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11280-13800 บาท
คุณสมับติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร การบัญชี การจัดการทั่วไป การจัดการผลิตภัณฑ์ การธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-12 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร