กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 101 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/03/2019 อ่าน: 16,853 ครั้ง


กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 101 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน
1. พนักงานต้อนรับ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักกษาปณ์)
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักกษาปณ์)
3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักกษาปณ์)
4. นักวิชาการกษาปณ์ งานด้านวางแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักกษาปณ์)
5. นักวิชาการกษาปณ์ งานด้านเคมี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักกษาปณ์)
6. วิศวกรควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักกษาปณ์)
7. ประติมากร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักกษาปณ์)
8. นายช่างหล่อ 3 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สำนักกษาปณ์)
9. ช่างฝีมือ 10 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สำนักกษาปณ์)
10. ช่างช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สำนักกษาปณ์)
11. ช่างทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สำนักกษาปณ์)
12. ช่างเครื่องกล 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สำนักกษาปณ์)
13. ช่างประณีตศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สำนักกษาปณ์)
14. พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,010 บาท(สำนักกษาปณ์)
15. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท  (สำนักกษาปณ์)
16. ช่างทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท  (สำนักกษาปณ์)
17. ช่างโลหะ 7 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท  (สำนักกษาปณ์)
18. ช่างฝีมือ 26 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท  (สำนักกษาปณ์)
19. พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา  เงินเดือน 10,430 บาท  (สำนักกษาปณ์)
20. นายประตูกษาปณ์ 2 อัตรา  เงินเดือน 10,430 บาท  (สำนักกษาปณ์)
21. ช่างกษาปณ์ 1 อัตรา  เงินเดือน 10,430 บาท  (สำนักกษาปณ์)
22. พนักงานนำชม 7 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท  (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
23. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  (เชียงใหม่)
24. บรรณารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
25. นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  (เชียงใหม่)
26. นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  (สงขลา)
27. ภัณฑารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  (เชียงใหม่)
28. ภัณฑารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  (สงขลา)
29. ช่างศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท  (เชียงใหม่)
30. ช่างศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท  (สงขลา)
31. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท  (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
32. พนักงานการเงินและบัญชี 1  อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท   (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
33. พนักงานขาย 1  อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท   (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
34. พนักงานบริการ 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท    (สงขลา)
35. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท   (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
36. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท  (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
37. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท  (สงขลา)
38. พนักงานบริการ 3 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท  (เชียงใหม่)
39. พนักงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท  (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
40. พนักงานขับรถยนต์  2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท  (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
41.  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  (กลุ่มตรวจสอบภายใน)

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8-15 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร