กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/07/2018 อ่าน: 3,921 ครั้ง


กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วครว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และการทำของ
1. พนักงานนำชม 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี  ประวัฒิศาสตร์ศิลปะ (สาขาบริการธุรกิจ ทางการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว) หรือ (สาขาอุตสาหกรรมบริการ ทางการท่องเที่ยว ทางการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว) หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
- วุฒิต่ำกว่า ปวช. เช่น (ม.6 ม.3) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 ในวันราชการ เวลา 08.30-15.30 น.

ประกาศรับสมัคร