กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา

สร้างเมื่อ: 19/02/2018 อ่าน: 7,538 ครั้ง


กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. สถาปนิก 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
2. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
3. นักวิชาการคลัง 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
5. พนักงานนำชม 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
7. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
9. เจ้าพนักงานดูเงิน (ปวส.) 2 อัตรา  เงินเดือน 13,800 บาท
10. นายช่างโยธา (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
11. นายช่างเครื่องกล  (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
12. พนักงานสำรวจข้อมูล (ปวช.) 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
13. พนักงานบริการ เพศชาย  (ปวช.) 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
14. เจ้าพนักงานธุรการ (ม.3) เงินเดือน 10,430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
15. ช่างทอง (ม.3) เงินเดือน 10,430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2561 ในวันราชการ เวลา 08.30-15.30 น.

ประกาศรับสมัคร