กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/12/2017 อ่าน: 3,998 ครั้ง


กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 - 9 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และการทำของ)
1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรีทุกสาขา
2. พนักงานต้อนรับ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยวและโรงแรม ทางการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ ทางการท่องเที่ยว ทางการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทางการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทางการจัดการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ
3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรี การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
4. พนักงานนำชม 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี  ประวัฒิศาสตร์ศิลปะ (สาขาบริการธุรกิจ ทางการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว) หรือสาขาอุตสาหกรรมบริการ ทางการท่องเที่ยว ทางการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว
5. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
 - ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
6. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
 - ปวช.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
7. ช่างทั่วไป 4 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
 - ปวช.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (อ่านในประกาศ)
8. พนักงานเหรียญกษาปณ์ 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท
- วุฒิต่ำกว่า ปวช. เช่น (ม.6 ม.3) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
9. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท
- วุฒิต่ำกว่า ปวช. เช่น (ม.6 ม.3) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
10. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท
- วุฒิต่ำกว่า ปวช. เช่น (ม.6 ม.3) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 - 9 มกราคม 2561 ในวันราชการ เวลา 08.30-15.30 น.

ประกาศรับสมัคร