กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/01/2017 อ่าน: 2,259 ครั้ง


กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-27 มกราคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
2. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
3. นายช่างสำรวจ (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่า โยธา สำรวจ ก่อสร้าง
4. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
- ปวส.หรือหรือเทียบเท่า การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การขาย การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 16-27 มกราคม 2560 ในวันราชการ เวลา 08.30-15.30 น.

=> ประกาศรับสมัคร <=