กรมธนารักษ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/05/2016 อ่าน: 1,227 ครั้ง


กรมธนารักษ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบุตมตามที่กฎหมายกำหนด
2. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2559

=> ประกาศรับสมัคร <= => ลิงค์สมัคร <=