กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 135 อัตรา

สร้างเมื่อ: 31/12/2015 อ่าน: 1,845 ครั้ง


กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 135 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มกราคม 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ
1. นักวิชาการกษาปณ์ (ปฏิบัติงานด้านวางแผน) จำนวน 1 อัตรา
2. วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
3. วิศวกรควบคุมคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา
4. วิศวกร (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกลและอุตสาหการ) จำนวน 2 อัตรา
5. วิศวกร (ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล) จำนวน 1 อัตรา
6. วิศวกร (ปฏิบัติงานด้านควบคุมการซ่อมบำรุงรักษา) จำนวน 1 อัตรา
7. วิศวกร (ปฏิบัติงานด้านผลิตอุปกรณ์เครื่องจักร) จำนวน 1 อัตรา
8. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
9. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา < ------ ปริญญาตรีทุกสาขา
10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา <--- วุฒิสาธารณสุขทางอาชีวอนามัย
11. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
12. นักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
13. นักวิชาการช่างศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
14. เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา < ------ ปริญญาตรีทุกสาขา
15. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา < ------ ปริญญาตรีทุกสาขา
16. นักบัญชี จำนวน 6 อัตรา
17. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
18. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 4 อัตรา
19. ช่างประณีตศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
20. นายช่างเครื่องกล จำนวน 7 อัตรา
21. ช่างฝีมือ (ปวส.) จำนวน 11 อัตรา
22. นายช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา
23. นายช่างหล่อ จำนวน 4 อัตรา
24. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
25. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 2 อัตรา
26. ช่างโลหะ จำนวน 4 อัตรา
27. ช่างฝีมือ (ปวช.) จำนวน 13 อัตรา
28. ช่างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
29. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
30. นายประตูกษาปณ์ จำนวน 3 อัตรา
31. พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
32. ช่างแกะแม่พิมพ์เหล็ก จำนวน 2 อัตรา
33. ช่างทอง จำนวน 29 อัตรา
34. ช่างกษาปณ์ จำนวน 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน: วุฒิม.3-ม.6 10,430 บาท  ปวช. 11,280 บาท ปวส. 13,800 บาท ปริญญาตรี 18,000-19,500 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11-19 มกราคม 2559 เวลา 08.30-15.30 น.

ประกาศรับสมัคร