กรมการบินพลเรือน เปิดสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการรักษาความปลอดภัย)

สร้างเมื่อ: 15/12/2014 อ่าน: 499 ครั้ง


กรมการบินพลเรือน เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน) 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 -  16 มกราคม 2558

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน) 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอักษรศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการการบิน ทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทางการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางการจัดการท่าอากาศยาน และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 -  16 มกราคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ http://job.aviation.go.th/

ประกาศรับสมัคร: http://www.xn--12clj3d7bc4c0cbcc.net/upload/aviation1512257.pdf