สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

สร้างเมื่อ: 24/11/2020 อ่าน: 938 ครั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อตำแหน่ง นิติกร (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 บาท เงินค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนิติกร ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

สถานที่รับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน 7/70 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 0-5477-5820 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร